BELGESEL SİNEMACILAR BİRLİĞİ

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), 1997 yılı Mart ayında yapılan Ulusal Konferans ile örgütlenme sürecine girdi. “Sivil bir platform” olarak yola çıkan ve faaliyet gösteren BSB, yeni sorumluluklarla birlikte artık Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış ‘Meslek Birliği’ statüsünde varlığını sürdürüyor.

Belgesel Sinemacılar Birliği, Türkiye’deki Belgesel Sinemacılara ulaşmış bir yapıya sahip.

bsbfoto

BİZ KİMİZ?

BSB, ‘aktif katılım ve aktif üyelik’ temelinde, üniversite öğretim üyeleri; TRT ve özel televizyonların belgeselcileri; şirket sahibi olarak belgesel çalışmalar gerçekleştirenler; piyasada serbest olarak çalışanlar ve ilgili fakültelerin öğrencilerinden oluşan geniş bir üye ve gönüllü yelpazesi ile etkinliklerine devam ediyor.

Toplumların geleceklerini daha iyi tasarlayabilmesi ve toplumsal hafıza boşluklarının doldurulmasında sivil kültürün önemine inanan BSB, Belgesel Sinemayı, bir sinema sanatı olmanın yanında bu işlevleri ile de tanımlıyor.

Bu amaçla: Televizyonlar dışında gösterim alanları yaratıyor, yaygınlaştırıyor. Türkiye coğrafyasına yayılmış festivaller, özel organizasyonlar düzenliyor, katılıyor. Özellikle İstanbul ve İstanbul dışında üniversitelerde söyleşili gösterimler gerçekleştiriyor. BSB’nin şu anda 3000 filmlik bir belgesel arşivi var.

Üniversitelerde konu ile ilgili bölüm öğrencilerine ve Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen talepler doğrultusunda çeşitli gruplara (çevre, yerel tarih, sözlü tarih…) öğretim üyeleriyle işbirliği içinde atölye çalışmaları düzenliyor.

Belgesel Sinema kuramının olgunlaştırılması ve yetişen gençlere yeni kaynaklar sunulması amacı ile, ulusal ve uluslararası projeler, atölyeler gerçekleştiriyor.

Türkiye’de Belgesel Sinema’nın kuramsal altyapısını oluşturmak ve bu konudaki çalışmaları desteklemek- çoğaltmak, uygulama ile teori arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla, “Belgesel Sinema” adlı yıllık dergiyi yayınlıyor.

Gerek belgeselciler gerekse işbirliği yapabileceği Sivil Toplum Kuruluşları ile buluşuyor, ortak projeler geliştiriyor.

Sivil Toplum Kuruluşlarına kendi uzmanlık alanında gönüllü destek veriyor.

BSB, telif haklarının yasal ve kurumsal oluşumu konusunda yoğun çaba sarf ediyor, Avrupa’daki mevcut yasa ve uygulamaları izliyor-raporluyor, çalışma çıktılarını sektörle ve Bakanlık ile paylaşıyor; bu alandaki yeniden yapılanma sürecine aktif olarak katılıyor.