2023 – 2025 KURULLAR ve ÜYELER

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ASİL ÜYE

YEDEK ÜYE

Bahriye Kabadayı Dal Sevda Kantarcı
Mustafa Savaş Güvezne Özge Akkoyunlu
Hakan Aytekin Mihriban Sezen
Murat Erün Bingöl Elmas
Hüseyin Kurtuluş Özgen Semra Güzel Korver
Sevinç Yeşiltaş Sibel Tekin

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

ASİL ÜYE

YEDEK ÜYE

Ayşe Çetinbaş Perizad Johnson
Erhan Odabaş Ümit Topaloğlu
Deniz Yeşil Nevruzhan Orhon


Haysiye Kurulu Üyeleri

ASİL ÜYE

YEDEK ÜYE

Aslı Ertürk Semih Dindar
Mesut Tufan Cengiz Tünay
Hediye Hande Yelke Serdar Güven

TEKNİK BİLİM KURULU ÜYELERİ

ASİL ÜYE

YEDEK ÜYE

Mustafa Ünlü Türker Alagözyaylası
Gül Büyükbeşe Haşmet Topaloğlu
Yasin Ali Türkeri Çayan Demirel

14. Olağan GENEL KURUL TOPLANTISI

BSB SİNEMA ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ’nin 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı için 28/10/2023 tarihinde Saat: 10:00’da Şişli, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanıldı. Genel Kurul’da aşağıdaki kararlar alındı.
 • Genel Kurul açılışı yapıldı.
 • Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Divan Kurulu Başkanlığına Mustafa Ünlü ve Divan Katipliğine Ümit Topaloğlu ve Sevda Kantarcı seçilmiştir.
 • Gündem üzerine görüşme açıldı. Gündeme öneri sunulmadı.
  Divana toplantı tutanağını imza yetkisi oy birliğiyle verildi.
 • 2021-2023 dönemi faaliyet raporu ile denetim raporunun okundu, müzakere edildi ve oylandı.
 • 2021-2023 dönemi hesaplarının incelendi, müzakere edildi ve oylandı.
 • Yönetim ve Denetim kurulları oy birliğiyle aklandı.
 • 2023-2025 dönemlerine ilişkin bütçe tasarısı görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.
 • BSB yeni üyelerin meslek birliğine giriş ödentisinin 300 TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.
 • Üye aylık aidatının 100 TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.
 • Meslek Birliği Tüzüğü’nün “Üyelik Uyuşmazlığı” başlıklı 12. maddesinin “Telif Hakları  Alanında
 • Meslek Birlikleri Yönetmeliği”nin ilgili hükmüyle uyumlulaştırılması amacıyla  yürürlükten kaldırılması oylandı, öneri oy birliğiyle kabul edildi.
 • Eser Sahipleri Alanında Federasyon Kurulması ve Federasyon temsilcilerinin  belirlenmesi önergesi okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
 • Sinema Sektöründe Federasyon Kurulması ve Federasyon temsilcilerinin belirlenmesi  önergesinin okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
 • 2023-2025 yılları için Yönetim Kuruluna asıl üye, yedek üye seçimi yapıldı.
 • Katılımcıların meslek birliğiyle ilgili dilek ve önerileri dinlendi.

2023 YILI ÖNCESİ KURULLAR VE ÜYELERİ İÇİN TIKLAYINIZ