Eyl082022

Campus Istanbul Projeleri Online Kataloğu & Belgeselcinin El Kitabı

Belgeselcinin El Kitabı

Belgeselcinin El Kitabı, Tünel Kültür ve Sanat Derneği, Documentary Campus ortaklığı, Belgesel Sinemacılar Birliği, Istanbul Cinema Network işbirliği ve DOK.fest München’in katılımıyla yürüttüğü ‘Kültürel Miras Olarak Belgesel Sinemanın Geliştirilmesi’ projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Proje kapsamında hazırlanan bu el kitabında belgesel sinema alanında dünyadaki belli başlı kurumlar, festivaller, mesleki eğitim programları, fonlar, marketler, pitching olanakları, ödüller ve satış acentelerinden bir seçki yer almaktadır. Marketler, festivaller, fonlar vb. her bir ana başlığın altında ilgili kurumlarla ilgili kısa bilgiler ve web sitesi adreslerini bulabilirsiniz.

Belgeselcinin El Kitabı


Projeler Online Katalog

Campus Istanbul Eğitim Programı kapsamında geliştirilen projelerin yer aldığı online kataloga da aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.

Campus Istanbul Projeler Online Katalog


Proje Hakkında

“Kültürel Miras Olarak Belgesel Sinema”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’de kültürel değerlerin teşvik edilmesidir.

https://cultivatedocumentary.net