DAĞITIM KESİNTİLERİ

Dağıtımlarda BSB tarafından uygulanacak kesintiler aşağıda belirtilmiştir.

Hukuki yollarla tahsil edilen telif bedelleri ve tazminatlardan tahsil giderleri düşüldükten ve lisans sözleşmelerine ait vergi, resim ve harçların BSB tarafından ödenmesi durumunda, bu bedeller telif tutarından ayrıldıktan sonra aşağıdaki kesintiler uygulanır.

Mecra Birlik Payı
TV – Web TV %20
UYDU TV / WEB TV PLATFORMLARI %20
RADYO/WEB RADYO %20

UMUMA AÇIK MAHALLER, KONAKLAMA MERKEZLERİ,

ULAŞIM

%20
MEKANİK LİSANSLAMA %20
DİGİTAL PLATFORMLAR (Youtube, Netflix Vb) %20
YENİDEN İLETİM YAPAN PLATFORMLAR %20
YURTDIŞINDAN GELEN TELİFLER %20