BSB SİNEMA ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ
TELİF TOPLAMA TARİFESİ YÖNETMELİĞİ

(01.01.2015-31.12.2016)

KARAR

BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu, 10 Ocak 2012 ile 30 Haziran 2012 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) madde 25 çerçevesinde tanımlanan hakka dayanarak belgesel filmlere ilişkin aşağıdaki mecraları ve bu mecralarda geçerli olmak üzere telif bedellerini belirlemiştir.

Bu Telif Toplama Tarifesi belirlenirken “birim taban telif bedeli” ve sonrası için “dakika birimi” esas alınmıştır. 5846 sayılı FSEK m. 25, İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını düzenlemektedir.

sozlesme

Aşağıda belirlenen Telif Tarifesi bir yılda 4 yayın için belirlenmiştir. Bir yılı aşan yayınlar ve/veya bir yıl içinde 4 (dört) yayından fazla yapılan yayınlar için telif bedelleri yeniden belirlenecektir.

TANIMLAR

Birim Taban Telif Bedeli Bir belgesel filmin 30 dakikaya kadar olan bedeline denir.
Dakika Birimi Bir belgesel filmin 30 dakikalık birim taban telif bedelinden sonraki her bir dakika için belirlenen bedel hesaplanırken esas alınan birime denir.
Mecra FSEK m. 25 çerçevesindeki yayın alanlarını belirtir.

MECRALAR ve BİRİM TABAN TELİF BEDELİ

Ulusal Kanallar 30 dakikaya kadar 1.000 TL / Her dakika için 30 TL
Uydu Kanallar 30 dakikaya kadar 1.200 TL / Her dakika için 40 TL
Uydu Kablolu Kanallar 30 dakikaya kadar 1.200 TL / Her dakika için 40 TL
Bölgesel Kanallar 30 dakikaya kadar 700 TL / Her dakika için 20 TL
Kablolu Kanallar 30 dakikaya kadar 500 TL / Her dakika için 15 TL
Yerel Kanallar 30 dakikaya kadar 400 TL / Her dakika için 10 TL
Diğer 30 dakikaya kadar 700 TL / Her dakika için 20 TL

(Türkiye sınırları içinde Türkiye mevzuatına uygun kurulmuş dijital ve her türlü ortamda internet de
dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla web casting ve diğer
türlerde iletim yapan diğer kuruluşlar)

AYRINTILI TELİF TOPLAMA TARİFESİ

1. ULUSAL KANALLAR İÇİN TELİF TOPLAMA TARİFESİ

 • Ulusal kanallarda bir belgesel filmin yayınlanması için birim taban telif bedeli süresi 30 dakikaya kadar 1.000 TL olarak ücretlendirilecektir.
 • 30 dakikadan sonra her dakika için 30 TL ek ücret ödenecektir.
 • BSB birlik payı toplam bedelin % 15’i oranındadır.
 • Birim taban telif bedeli ve % 15’lik birlik payına KDV eklenerek toplam telif bedeli nihai olarak belirlenir.

ÖRNEK

52 dakikalık bir belgesel film nasıl ücretlendirilecektir?
Ulusal Kanallarda yayın birim taban telif bedeli 30 dakikaya kadar 1.000 TL,
Kalan 22 dakika x 30 TL = 660 TL,
Toplam 1.000 TL + 660 TL = 1.660 TL,
Buna bedele BSB payı olarak % 15 eklenir.
Örneğimizde 1.660 TL x 15/100 = 249 TL
Sonuç olarak 52 dakikalık bir belgesel film telif bedeli:
1.660 TL + 249 = 1.909 TL + KDV’dir.

2. UYDU KANALLARI İÇİN TELİF TOPLAMA TARİFESİ

 • Uydu yayını yapan kanallarda bir belgesel filmin yayınlanması için birim taban telif bedeli süresi 30 dakikaya kadar 1.200 TL olarak ücretlendirilecektir.
 • 30 dakikadan sonra her dakika için 40 TL ek ücret ödenecektir.
 • BSB birlik payı toplam bedelin % 15’i oranındadır.
 • Birim taban telif bedeli ve % 15’lik birlik payına KDV eklenerek toplam telif bedeli nihai olarak belirlenir.

3. UYDU KABLOLU KANALLAR İÇİN TELİF TOPLAMA TARİFESİ

 • Uydu yayını yapan kanallarda bir belgesel filmin yayınlanması için birim taban telif bedeli süresi 30 dakikaya kadar 1.200 TL olarak ücretlendirilecektir.
 • 30 dakikadan sonra her dakika için 40 TL ek ücret ödenecektir.
 • BSB birlik payı toplam bedelin % 15’i oranındadır.
 • Birim taban telif bedeli ve % 15’lik birlik payına KDV eklenerek toplam telif bedeli nihai olarak belirlenir.

4. BÖLGESEL YAYIN YAPAN KANALLAR İÇİN TELİF TOPLAMA TARİFESİ

 • Bölgesel yayın yapan kanallarda bir belgesel filmin yayınlanması için birim taban telif bedeli süresi 30 dakikaya kadar 700 TL olarak ücretlendirilecektir.
 • 30 dakikadan sonra her dakika için 20 TL ek ücret ödenecektir.
 • BSB birlik payı toplam bedelin % 15’i oranındadır.
 • Birim taban telif bedeli ve % 15’lik birlik payına KDV eklenerek toplam telif bedeli nihai olarak belirlenir.

5. KABLOLU KANALLAR İÇİN TELİF TOPLAMA TARİFESİ

 • Uydu yayını yapan kanallarda bir belgesel filmin yayınlanması için birim taban telif bedeli süresi 30 dakikaya kadar 500 TL olarak ücretlendirilecektir.
 • 30 dakikadan sonra her dakika için 15 TL ek ücret ödenecektir.
 • BSB birlik payı toplam bedelin % 15’i oranındadır.
 • Birim taban telif bedeli ve % 15’lik birlik payına KDV eklenerek toplam telif bedeli nihai olarak belirlenir.

6. YEREL KANALLAR İÇİN TELİF TOPLAMA TARİFESİ

 • Uydu yayını yapan kanallarda bir belgesel filmin yayınlanması için birim taban telif bedeli süresi 30 dakikaya kadar 400 TL olarak ücretlendirilecektir.
 • 30 dakikadan sonra her dakika için 10 TL ek ücret ödenecektir.
 • BSB birlik payı toplam bedelin % 15’i oranındadır.
 • Birim taban telif bedeli ve % 15’lik birlik payına KDV eklenerek toplam telif bedeli nihai olarak belirlenir.

DİĞER KANALLAR İÇİN TELİF TOPLAMA TARİFESİ

(Türkiye sınırları içinde Türkiye mevzuatına uygun kurulmuş dijital ve her türlü
ortamda internet de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline
yarayan araçlarla web casting ve diğer türlerde iletim yapan diğer kuruluşlar)

 • Uydu yayını yapan kanallarda bir belgesel filmin yayınlanması için birim taban telif bedeli süresi 30 dakikaya kadar 700 TL olarak ücretlendirilecektir.
 • 30 dakikadan sonra her dakika için 20 TL ek ücret ödenecektir.
 • BSB birlik payı toplam bedelin % 15’i oranındadır.
 • Birim taban telif bedeli ve % 15’lik birlik payına KDV eklenerek toplam telif bedeli nihai olarak belirlenir.